mail_outline phonelink_ring 694 568 868phonelink_ring 503 091 135call 32 751 67 67
Oferta

Oferta

Osiągnięcia Geopron

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych polega na ustaleniu prawnego przebiegu granic nieruchomości - wykonuje się je w celu rozwiania wątpliwości co do prawidłowego położenia ogrodzenia czy ściany budynku, a naszym zamiarem jako właściciela jest zagospodarowanie działki na właściwym obszarze czy chęć budowy budynku mieszkalnego z zachowaniem odległości od granic działki. Czynnikiem warunkującym możliwość wznowienia znaków granicznych jest istnienie dokumentów urzędowych pozwalających określić pierwotne położenie granic (zatwierdzone przez urząd historyczne operaty i szkice katastralne) - dlatego ważnym jest aby geodeta zbadał istnienie dokumentów historycznych i ocenił możliwość odtworzenia przebiegu granic na danej nieruchomości. W przypadku realizacji zlecenia i wykonaniu prac kameralnych (obliczeń na podstawie dokumentów historycznych i pomiaru kontrolnego na obszarze objętym zleceniem) i terenowych (wytyczeniu, pomiarze kontrolnym i stabilizacji znaków granicznych - kamieni granicznych, rurek metalowych, zamarkowanych trwałych  znaków,etc.) następuje spotkanie na gruncie zainteresowanych stron (właściciel działki przedmiotowej oraz wszyscy właściciele sąsiednich działek poinformowani uprzednio przez uprawnionego geodetę o terminie spotkania) wraz z geodetą uprawnionym, tzw. protokół graniczny, podczas którego następuje rozstrzygnięcie pomiędzy stronami,  a geodetą uprawnionym czy wyniesione w teren znaki graniczne są akceptowalne. W przypadku wyniknięcia sporu co do przebiegu granicy, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy, jest to jednak ostateczność (rozgraniczenie nieruchomości).

Pozostale informacje
Pracownia Geodezyjna Geopron, Jaworzno Zacisze 8a 43-600, email:  
Zadzwoń - tel. stacjonarny: 32 751 67 67, Zadzwoń - tel. komórkowy 1: 694 568 868, Zadzwoń - tel. komórkowy 2: 503 091 135

czynne poniedziałek - piątek: 7:15-15:15
(z możliwością kontaktu w późniejszych godzinach)


Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem